Zmaj u umoljanskom gnijezdu

Štampa
Kategorija: Zanimljivosti
Datum objavljivanja

- Putopis iz Umoljana -Mirnes H., 11.08.2007

Ne mogu proći bjelašničkim terenom, a da se ne sjetim starih novinarskih dokumentarnih reportaža i filmova o zabjelašničkim selima. Snijeg, mećava, narodnje nošnje, zanimljivi ljudi, male skromne kućice bez električne energije... i sva ostala specifičnost tog kraja.

 

 

Danas je drugačija slika. Naselja su spojena na svjetsku asfaltnu mrežu, napojena električnim naponom, spojena telefonskom žicom, pokrivena signalom mobilne telefonije i satelitskim signalom za globalno pozicioniranje.   Bjelašnica obiluje planinskim pašnjacima i posjeduje odlične uslove za uzgoj sitne i krupne stoke. U ove sparne ljetne dane umoljanske krave sebi su pronašle dva sistema za hlađenje. Vodeno i zračno. Pored jednog od puteva za Umoljane umoljanske krave su spas od vrućine našle u u jednoj planinskoj lokvi koja im služi za piće i za rashlađivanje.

Za zračni sistem, krave su se dosjetile da „paškom“ brzinom dođu na jednu od dominatnih bjelašničkih kota i za hlađenje iskoriste vjetar. I hajvani skontali da za njihove klima uređaje nije potrebna skupa električna energija, niti njihovi sitemi utiču na globalne klimatske promjene, te se u potpunosti ponašaju u skladu sa održivim razvojem.

Da je čovječanstvo pametno k'o umoljanske krave, planetu Zemlju bi sačuvali za telad njihovih teladi i za našu unučad. Čovječanstvo će trošiti (čitaj – rasipati) sve veću količinu električne energije, naši ministri se već brinu kako će Evropi ubrzo faliti električne energije, te ćemo im mi prodati (čitaj – pokloniti) našu pitku vodu i čist zrak da oni sebi naprave električne energije. Krave će ostati mliječne sprave – a mi ćemo prezuzeti ulogu krava muzara evropskih energetskih lobija.

Ogromni bjelašnički prostor kao budući nacionalni park obiluje uslovima za razvoj turizam sa svim prefiksima (eko, etno, seoski, zimski, rekracioni, masovni, hotelski, katunski, kongresni... i ini drugi turizam), no kako stvari stoje uprava budućeg nacionalnog parka će morati da se pobrine da svako 20 metara bude jedan roštilj plac. Domaći turisti, umjesto da branjem šumskog voća – npr. borovnica, poprave katastrofalnu krvnu sliku, oni uporno održavaju turističku roštilj disciplinu – grudvanje holesterolom. Stvara se objektivni dojam da pivski stomaci i lubenice tumaraju Bjelašnicom...

Studeni potok...

 

Nalazi se zapadno od Umoljana. Od ovog pisanja poznatiji kao „meandrarac“ jer meandrira, tj. svake godine mjenja svoj tok kako mu ćejf. Ako je samo voda potok, Meandrarca ovog ljeta nema, presahn'o, kako i ne bi na ovom zvizdanu. Ostalo je kameno korito zaleđeno ili zasušeno posljednjom meadraskom pozom.

 

Najljepša džamija na svijetu...

 

 

Skromna umoljanska džamija, nadživjela vrijeme, istina sa vidljivim tragovima mnogobrojnih rekonstrukcija i restauracija. U unutrašnjosti na jugozapadnom zidu ispod sadašnjeg sloja maltera vidljivi je stari sloj sa enterijerskom fasadnom ornamnetikom koja se rijetko sačuvala na starim objektima, ali i ovdje nažalost samo malkice izviruje. Džamija je sagrađena u graditeljskom stilu pobožnosti, a ne u stilu hvalisanja. Džamija koj nisu potrebni klima uređaji jer ima konstantnu temperaturu ljeto-zima.

 

Gradina

O kontinuitetu naseljenosti ovog područja svjedoči, skoro golim okom nevidljivi, ostaci neke graditeljske cjeline koja se nalazi na koti Vis iznad umoljanskog katunskog naselja Gradina. Lokalitet je nekada davno obišao češki naučnik iz austrougraskog vakta – Carl Patsch. U Glasniku Zemaljskog muzeja iz 1902. godine Patsch je dao opis lokaliteta.[1] Obišavši teren i sami smo se uvjerili da je Patschov opis iz 1902. godine vjerodostojan i potpuno odgovara današnjem stanju. Lokalitet i dalje čeka svjetlo arheološke motike.

([1] Karlo Pasch, Rimska mjesta u konjičkom kotaru, GZM, A, Sarajevo, 1902.g., str.331.;)

Stecak

Još jedan  "nezaštićen" svjedok kontinuiteta života i smrti je srednjovjekovna nekropola stećaka koja se nalazi pored puta za Umoljane. Na jednom od stećaka je uklesana prestava narodnih igara („kolo“) – sa osam muških figura. Uz koju muzičku podlogu su ovi momci igrali kolo, ne mozemo ustanovit? Al' znamo da „tehno“ nije sigurno.

 

 

 

Zmaj/azdahaNajlegendarniji je umoljanski zmaj ili ažbaha. To je najstariji umoljanski stanovnik i nema kuveta da mendrira nego se okamenio i nepomično zalijepljen na jednoj stijeni ispod Gradine. Zmaj je obavijen tajnama. Postavlja se pitanje, da li je to ostala samo futrola od zmaja, a da se on negdje ugnijezdio i pojavit će se nekada...???

E treba to skontati...

 

 

Share
© 2023 Ekotim. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.
Tuesday the 5th.
Copyright 2012

©

Powered by Joomla! and Top rated online poker sites