Nagrade najboljima i uspješan završetak projekta "Zajednička akcija za ozelenjavanje industrije"

Dodjelom certifikata i zahvalnica, zvanično je završen projekat "Zajednička akcija za ozelenjavanje industrije". Projekat je finansirala EC, i FMOIT, a provodile su ga organizacije COOR I ICVA, sa partnerskim organizacijama u deset kantona u FBIH. "Ekotim" je bila organizacija koja je imala ulogu da izvrši monitoring i da ocjenu usklađenosti sa zakonskim propisima i okolinskim dozvolama.

Opširnije...

Održan sastanak "Licem u Lice"

U okviru projekta "Zajednička akcija za "Ozelenjavanje" industrije", koji za nivo Kantona Sarajevo provodi "Ekotim", održan je sastanak "Licem u Lice", koji je imao za cilj da okupi na jednom mjestu predstavnike inspekcije, ministarstva te industrija koje  su prihvatile saradnju u ovom projektu.

Opširnije...

«Recikliraj me-bolje za sve»

U sklopu ovog projekta aktivisti «Ekotim»-a su postavljali papirne kutije namijenjene za prikupljanje papirnog otpada u unutarnje prostorije, urede i javna mjesta S obzirom na činjenicu da naša zemlja uvozi papirni otpad, na ovaj način smo pokušali, pružajući uslugu obezbjeđenja kapaciteta i odvoza prikupljenog otpada, dati jednu novu dimenziju odnosu prema otpadu.

 

Opširnije...

Zajednička akcija za "Ozelenjavanje" industrije

Zajednička akcija za "ozelenjavanje" industrije je projekat koji realiziraju COOR Sarajevo, ICVA Sarajevo, uz finansijsku podršku EU i angažman 10 NVO-a na području FBiH. Opšti cilj projekta je podsticanje partnerstva između vladinog i nevladinog sektora sa ciljem efektivne implementacije EU Direktive o integralnoj prevenciji i kontroli zagađivanja (IPPC) u BiH.

 

Opširnije...

Projekat «Dan bez automobila» u Sarajevu 2002

«Ekotim» je uz podršku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i ostalim institucijama kantona proveo projekat “Dan bez automobila” 2002. godine. Naš grad se tako pridružio nizu svjetskih gradova koji imaju velikih problema sa zagađenim zrakom i koji organizuju dan bez automobila. Evropski dan bez automobila se danas obilježava u više od 1000 gradova Evrope, a 1998. godine je prvi put obilježen u Parizu. Kao glavni cilj ovog projekta je poboljšnje svijesti ljudi o veličini problema saobraćajnog zagađenja, i razvijanje ekološke svijest građana, a kod vlasti odgovorniji odnos spram rješavanja ovog problema.

Opširnije...

© 2024 Ekotim. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.
Thursday the 22nd.
Copyright 2012

©

Powered by Joomla! and Top rated online poker sites