Kako će se primijenjivati nova Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka?

Štampa
Kategorija: Zrak
Datum objavljivanja

 

 S obzirom na to da se približava grijna sezona, kada se usljed rada velikog broja kotlovnica ali i drugih faktora očekuje zagađenje zraka, danas je održan sastanak predstavnika Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (urbanističko-ekološke, prometne, tržišne, komunalne inspekcije) te inspekcije zaštite od požara koja djeluje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova KS. Tema sastanka je bila primjena nove Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka koju je donijela Skupština KS u junu ove godine a kojom su proširene ovlasti inspektorima u ovoj oblasti.

 

Nova odluka između ostalog propisuje da u Kantonu Sarajevo nije dozvoljena prodaja i upotreba uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad jedan posto i toplotnu moć nižu od 12000 kJ/kg. Također je zabranjeno skladištenje i upotreba čvrstih goriva koja se koriste za produkciju toplotne energije ukoliko nisu zaštićena od atmosferskih uticaja, kako za privatne i poslovne subjekte tako i za distributere. Nadzor i kontrolu nad prodajom i skladištenjem ugljeva vršit će tržišni inspektori. Prevoz uglja mogu vršiti samo ovlašteni prevoznici koji imaju dokaz o kvaliteti uglja, a kontrolu prevoza će vršiti saobraćajna policija ili prometna inspekcija. Svi subjekti moraju posjedovati i predočiti inspektorima dokaz da ugalj zadovoljava propisane standarde, izdat od ovlaštene akreditovane laboratorije za analizu uglja.

 "Sastanak je organiziralo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS s ciljem osiguranja pojačanog preventivnog nadzora i djelovanja inspekcijskih organa pred nastupajuću grijnu sezonu kao i sprečavanja negativnih uticaja upotrebe energenata za zagrijavanje na kvalitet zraka", istakla je Zijada Krvavac, pomoćnica ministra za zaštitu okoliša u ovom ministarstvu. Pojasnila je da nova odluka propisuje i to da samo akreditovane laboratorije, koje posjeduju standard 17025, mogu vršiti mjerenje emisija iz ložišta, te da će samo rezultate tih laboratorija nadležno ministarstvo priznavati u okviru dokazivanja rada određenog pogona za sagorjevanje. Ovom prilikom je skrenula pažnju i na obavezno čišćenje dimnih instalacija prije početka sezone grijanja, a za što su odgovorni vlasnici odnosno korisnici kotlovnica, a intenzivan nadzor su dužni provoditi pripadnici protivpožarne inspekcije MUP-a KS.

 Na sastanku je potencirana i potreba provjere aktivnih gradilišta u cilju smanjenja emisija prašine, a s obzirom na problem čvrstih čestica u zraku (PM10) koji je evidentan na području Kantona Sarajevo. Također se zahtijeva od javnih komunalnih preduzeća da unaprijede stanje komunalne čistoće, pranjem i čišćenjem ulica radi smanjenja koncentracija prašine u zraku.

 Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Heni Erduan Ćesir kazao je da je ovaj sastanak organiziran pravovremeno i istakao da će inspekcija svim raspoloživim kapacitetima intenzivirati nadzore i ispunjavati obaveze propisane ovom odlukom.

 Jedan od zaključaka sastanka je i da se zatraži od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalne okolišne inspekcije da upozoravaju velike zagađivače zraka koji su njihovoj nadležnosti, te je istaknuto da su prema članu 34. Odluke dužni dostavljati izvještaje o mjerenju emisija i polutanata u zrak resornom kantonalnom ministarstvu i kantonalnoj inspekciji, kao i primjenjivati mjere propisane Planom interventnih mjera u slučaju prekomjernog zagađenja zraka.

 Izvor: http://mpz.ks.gov.ba/

Share
© 2023 Ekotim. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.
Tuesday the 5th.
Copyright 2012

©

Powered by Joomla! and Top rated online poker sites