PRTR registri postaju dostupni BH javnosti

Štampa
Kategorija: Zrak
Datum objavljivanja

U petak, 14.11.2014, u prostorijama OSCE BiH u Sarajevu, u organizaciji Eko foruma iz Zenice, a uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike održana je radionica pod nazivom PRTR registar u BiH - Kako pristup podacima o emisijama može smanjiti  nivo industrijskog zagađenja? Radionici su prisustvovali eksperti i predstavnici institucija koje se bave zaštitom zraka u BiH, kao i predstavnici nevladinih organizacija.


Cilj PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) protokola je unapređenje pristupa javnosti informacijama uspostavljanjem sveobuhvatnog državnog registra zagađivača. Protokol se koristi širom Evrope i osigurava jednostavnu dostupnost ključnih okolišnih podataka iz industrijskih postrojenja u EU. Iako BiH nije članica EU, ima uspostavljen registar za područje FBiH koji je kompatibilan s evropskim registrom, ali su podaci u njemu trenutno dostupni samo na zahtjev.
U prezentaciji koju je održao češki ekspert za registre zagađivača, dr.sc. Jindřich Petrlík, objasnio je kako je PRTR registar u Češkoj Republici doprinio uspjehu javne kampanje u borbi protiv velikih industrijskih zagađivača.
Dr.sc. Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica je ukazao na probleme ovog registra iz perspektive žrtava zagađenja. Ti problemi su: preblaga kaznena politika, nedostatak akreditiranih ispitnih tijela, difuzne emisije koje se ne mjere i koje zagađvači uopšte ne prijavljuju, nedostatak katastra zagađivača, te korupcija, kao glavna prepreka rješavanju ovih problema.


Suada Numić iz Ministarstva za turizam i okoliš FBiH je prezentirala registar zagađivača u FBiH, koji je nastao kao rezultat dva velika EU projekta. Nakon prezentacije i diskusije, zaključeno je da taj registar mora postati javno dostupan, umjesto da se podaci dostavljaju kao dosad, samo na traženje zainteresovanih strana.
Direktor Hidrometeorološkog zavoda FBiH, Almir Bijedić, predstavio je prisutnima aktivnosti koje taj zavod, kao referentni centar za zrak i vodu, vrši u vezi registra. Zavod je odlukom Vlade FBiH ovlašten da verifikuje podatke koje dostavljaju zagađivači, kako bi se na osnovu toga obračunala i naplatila naknada koju zagađivači plaćaju za ispuštanje zagađujućih materija u zrak. Razgovaralo se i o nedostacima referentnih centara u obavljanju zadataka, kao što su: zastarjela i neadekvatno postavljena oprema, nedostatak kadra, te nemogućnost zaposlenih u referentnim centrima da pristupe kompletnim i tačnim podacima, zbog čega verifikaciju vrše na osnovu podataka koji su im dostavljeni od strane kompanija zagađivača.
Na diskusiji koja je uslijedila nakon prezentacija, zajednički je zaključeno da je registar najbolji alat za smanjenje zagađenja, jer javnost, a posebno nevladin sektor, tako može na vrijeme reagovati na uočene nedostatke, te putem inspekcija vršiti pritisak na zagađivače. Anes Podić iz nevladine organizacije Eko – akcija, ukazao je na zakonske nedostatke kada se radi o zaštiti okoliša, te prvenstveno pozvao na promjene u zakonu, koje bi dovele do toga da podaci uneseni u registar budu pouzdani kako bi se mogli koristiti u javnim kampanjama.


Na kraju dodajemo da ostaje otvoreno pitanje PRTR Protokola na državnom nivou (što je Europska praksa), ali zbog specifičnog uređenja BiH, nedostaje jedinstveno rješenje za državni nivo. Takođe, nameće se pitanje, da li će kompanije unositi podatke u registar, ukoliko se usvoji novi zakon o okolišu, koji je trenutno u formi nacrta, i prema kojem  zagađivači imaju pravo da uskrate podatke o emisijama ukoliko je to u cilju zaštite njihovih ekonomskih interesa?

Izvor tekst i foto: EkoForum Zenica  (Ekotim: MB/RT)

Share
© 2023 Ekotim. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.
Tuesday the 5th.
Copyright 2012

©

Powered by Joomla! and Top rated online poker sites