Usvojen novi Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka

Štampa
Kategorija: Zrak
Datum objavljivanja

Na danas održanoj 51. sjednici Vlada Kantona Sarajevo donijela je Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo. U odnosu na ranije planove iz 2003. i 2007. godine,  novi Plan predviđa operativnije i realno provodive mjere, efikasnije i blagovremeno reagovanje u kriznim situacijama prekomjerne zagađenosti zraka.


U ovom Planu usklađene su nove granične vrijednosti zagađenja zraka, u skladu sa federalnim propisima, te uvedene tolerantne vrijednosti za polutante koji se mjere na području Kantona Sarajevo. Utvrđeni su i pragovi upozorenja i uzbune u slučajevima prekoračenja vrijednosti, jasnije je definisano učešće Civilne zaštite u provođenju Plana te je predviđeno da građani putem posebnog Eko-telefona mogu prijaviti sumnjiva zagađenja iz pojedinih ložišta, kako bi se osiguralo efikasnije djelovanje nadležnih subjekata.

Radi lakše koordinacije i mobilnosti, smanjen je broj članova Operativnog štaba, uvedeno je Stručno tijelo za nadzor, kojim će koordinirati Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a planirano je da se u najkraćem realnom roku izvrši evidencija obveznika primjene posebnih mjera, i to operatora pogona koji proizvode toplotnu energiju, a posebno privrednih i drugih subjekata, koji imaju kotlovnice na različita goriva.

Vlada je danas podržala pismenu inicijativu ministra unutrašnjih poslova KS Nermina Pećanca o pokretanju procedure upošljavanja novih 130 policijskih službenika u MUP-u Kantona Sarajevo, a koji bi na svoja radna mjesta trebali biti raspoređeni nakon što završe propisanu jednogodišnju edukaciju. Nakon što okončaju već započeto školovanje, u ovoj godini će početi svoj rad ranije uposlenih 170 policijskih službenika. Kako je naglašeno u resornom ministarstvu, upošljavanje ukupno 300 novih policijaca i inspektora u ovoj i narednoj godini doprinijet će ekspeditivnijem radu Ministarstva i podizanju sigurnosti na još viši nivo.

 

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo

Share
© 2024 Ekotim. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.
Tuesday the 21st.
Copyright 2012

©

Powered by Joomla! and Top rated online poker sites