Povećano zagađenje zraka u Sarajevu

Štampa
Kategorija: Zrak
Datum objavljivanja

 

 

Posljednjih dana, često napominjemo da je stanje sa kvalitetom zraka na području Sarajeva, izuzetno pogoršano, te da mjerenja pokazuju višestruka prekoračenja dozvoljenih vrijednosti. Osnovi razlog za ovakvo stanje je kotlinski položaj grada, sa smanjenom cirkulacijom zraka, te masovni prelazak stanovnika na grijanje ugljem i drvetom, umjesto plina, koji je krajem 60-tih godina prošlog stoljeća doveden u Sarajevo, upravo sa ciljem smanjenja zagađenja.Osim ložišta, izvor zagađenja su i ispušni gasovi automobila, pa pokušajte što manje koristiti vozila.

U nastavku vam donosimo pregled stanja zagađenog zraka u Sarajevu, prema izvještajima sa mjernih stanica, kao i parametre za granične vrijednosti pojedinih zagađujućih tvari.

Podsjećamo:

PM 10 (Particulate matter - lebdeće čestice manje od 10 mikrona) - Lebdeće čestice mogu biti sastavljene od prašine, tečnosti ali i azotnih oksida, teških metala i drugih tvari. One su te koje u organizam unose štetne materije. Prema standardima EPA (Agencija za zaštitu okoliša - USA) zagađenje sa koncentracijom PM10 do 300 ug/m3  smatra se vrlo nezdravim i preporučuje se da se smanji boravak na otvorenom, a ljudi sa respiratornim bolestima i bolestima srca, kao i djeca i trudnice da se nikako ne izlažu, odnosno da izbjegnu svaki boravak na otvorenom.

Pregledom od 29 novembra do 08. decembra 2013, vidimo da se često koncentracije PM10 penju na koncentracije od 400 ug/mpa čak i do 800 ug/m3

Stanje i aktuelne vrijednosti na monitoring stanicama u Sarajevu,  možete pogledati na stranici www.air-monitoring.ba. 

Share
© 2024 Ekotim. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.
Thursday the 22nd.
Copyright 2012

©

Powered by Joomla! and Top rated online poker sites