Odluka o gradnji mHE na Uni stavljena van snage

Štampa
Kategorija: Voda
Datum objavljivanja

Danas je održana 14. sjednica Gradskog vijeća grada Bihaća. Jedina tačka dnevnog reda bila je Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje postupka dodjele koncesije Javnim natječajem - tender za projektovanje, izgradnju, upravljanje i prijenos mHE na lokalitetu Martin Brod i Dobrenica.

Izvor: ABC.ba

Nakon što je otvorena rasprava, vijećnici opozicije iskoristili su priliku da pokupe nekoliko sitnih političkih poena. Istina, zahvalili su se građanima i organizacijama koji su stvarno zaslužni i koji su se uspjeli izboriti da se odluka povuče, a akcenat su stavili na nezakonitost Odluke.

Dopredsjedavajući GV Enver Mustafić ostao je pri tvrdnji da hidrocentrale "nisu potrebne njemu i vijećnicima", ali da smatra da mHe na rijeci Uni nisu štetne. Na žalost, rekao je da nigdje na internet portalima nije pročitao nikakve posebne argumente protiv izgradnje mHE, ali pri tom nije naveo nikakve izvore, elaborate ili studije koje govore u prilog izgradnji. Krivicu je pokušao uputiti u smjeru medija i službi koje su pripremale materijale, uz konstataciju da se u buduće kod ovakvih odluka stvari ne rade iza kulisa i na prečac, nego da je potrebno da se javnost dobro informiše i uputi u problematiku.

Neki od vijećnika su dostojanstveno priznali grešku i konstatirali da nikada više neće dići ruku za ovakvu Odluku, dok su oni manje dostojanstveni pokušali da se opravdaju i krivicu za izglasavanje pogrešne Odluke prebace na neke druge službe ili nivoe vlasti.

Neočekivano, većina vijećnika je konstatirala da ovu tačku treba što prije završiti, ne politizirati i ostati dostojanstven. Također, složili su se da je velika većina građana protiv Odluke koja je donešena na prošloj sjednici GV i da se volja građana mora poštovati.

Očekivano, rasprava i jeste do neke mjere bila dostojanstvena do trenutka kada je za govornicu izašao vijećnik Nijaz Čaušević, koji ostao je pri svom stavu za gradnju mHE na Uni, a kao razlog naveo je ulogu hidrocentrala u Kostelima i Krupskoj ulici u Bihaću u proteklom ratu. Na žalost, raspravu je i ovaj put uspio srozati na najniži nivo i na kraju je glasao suprotno od svojih stavova.

Zapažen je bio nastup vijećnice Ilde Alibegović koja se zahvalila onima koji su stvarno zaslužni što se ova Odluka povlači. Kako je rekla Alibegović, to nije opozicija jer je opozicija bila i protiv ranijih odluka pa iste nisu povučene. Prema njenim riječima to su mediji koji su na vrijeme obavijestili javnost i dali priliku da se zauzme stav, to su organizacije i građani koji su imali visoku svijest i hrabrost da se suprostave i izvrše pritisak na vlast. Taj pritisak nije mali i za sad broji preko 13 000 onih koji su potpisali peticiju.

Nakon sve priče, gruba istina je da sve odluke donose u centralama političkih stranaka, dok su gradski vijećnici još jednom pokazali da su samo alat i izvršioci volje stranačkih čelnika, a ne servis građana kao što bi trebali biti.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje postupka dodjele koncesije Javnim natječajem - tender za projektovanje, izgradnju, upravljanje i prijenos mHE na lokalitetu Martin Brod i Dobrenica donešena je jednoglasno sa 28 glasova ZA.

Share
© 2023 Ekotim. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.
Tuesday the 5th.
Copyright 2012

©

Powered by Joomla! and Top rated online poker sites