Predstavljen godišnji izvještaj kompanije "Ekopak" - realizirani postavljeni ciljevi

Štampa
Kategorija: Otpad
Datum objavljivanja

Kompanija Ekopak ispunila godišnji cilj za reciklažu ili iskorištenje ambalažnog otpada od 8% za 2012. godinu. Pravilnikom o upravljanju ambalažnim otpadom, u  FBiH se uređuje sistem upravljanja ambalažnim otpadom, u skladu sa propisima EU, tačnije direktivom 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Kompanija Ekopak, prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u FBiH danas je organizovala konferenciju za medije u hotelu Europa u Sarajevu, a u cilju prezentiranja godišnjeg izvještaja o upravljanju ambalažnim otpadom.
Ekopak je uspješno ispunio godišnji cilj za reciklažu ili iskorištenje ambalažnog otpada od 8% za 2012. godinu. Iako je kompanija dozvolu za operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom dobila od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma u drugoj polovini 2012. godine, zahvaljujući dobro postavljenoj poslovnoj strategiji godišnji cilj je ostvaren u drugih šest mjeseci poslovanja.
„Zadovoljstvo je danas komunicirati da je kompanija Ekopak ispunila godišnji cilj za reciklažu ili iskorištenje ambalažnog otpada od 8% za 2012. godinu. Ekopak je za 2012. godinu ugovorom sa svojim klijentima, tj. proizvođačima, uvoznicima, puniocima, distributerima i trgovcima, preuzeo upravljanje za 43.326 tona ambalaže. U skladu sa zahtjevom Pravilnika, prikupljeno je i predato na reciklažu 3.500 tona, čime je ispunjen godišnji cilj od 8%. Rezultati su ostvareni zahvaljujući podršci i partnerskom odnosu od strane ovlaštenih sakupljača, ali i sve većeg broja klijenata, koji u Ekopaku prepoznaju svog operatera sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u FBiH. Ovo je garancija da se u BiH uspostavljaju čvrsti temelji za razvoj transparentnog, dugoročnog i održivog sistema upravljanja ambalažnim otpadom, a po uzoru na najefikasnije sisteme iz zemalja Europe, i što je vrlo važno, bez povećanja cijena proizvoda u ambalaži“, istakla je gđa. Amela Hrbat, direktorica kompanije Ekopak.

U procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU, naša zemlja se opredijelila da uskladi svoje zakonodavstvo sa Acquis Communitaire, tj. pravnim tekovinama Evropske unije. Usklađivanje  zakonskih obaveza se vrši u svim segmentima, uključujući i segment zaštite okoliša.


Direktive i zakoni EU, a prije svega Direktiva 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, postavljaju princip „produžene odgovornosti proizvođača“,  tj. obavezu pred sve subjekte u životnom lancu ambalaže od proizvođača ambalaže, punioca (proizvođača gotovog proizvoda), preko uvoznika, distributera do trgovaca, da recikliraju i iskoriste ambalažni otpad koji nastaje na tržištu nakon konzumiranja njihovih proizvoda i to u procentima koje određuje država, dok se ne postignu ciljevi iz EU Direktive.
Ekopak je osnovalo sedam kompanija iz različitih ambalažnih branši iz cijele Bosne i Hercegovine u skladu sa principom „produžene odgovornosti proizvođača“ koji je inkorporiran i u Pravilnik o upravljanju o ambalažom i ambalažnim otpadom Federacije BiH. Dobijanjem dozvole od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma Ekopak postaje prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini.
„Prema Pravilniku, svi privredni subjekti koji stavljaju ambalažu ili proizvode u ambalaži u obavezi su da se uključe u sistem. Obaveza teče od stupanja na snagu Pravilnika, od januara 2012. godine, i ne može se izbjeći. Zato pozivam sve proizvođače, uvoznike, punioce, distributere i trgovce da se jave bili Ekopaku ili Fondu za zaštitu okoliša FBiH, jer je samo na taj način moguća uspostava odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Federaciji BiH, koja će mobilizirati postojeće komunalne kapacitete i omogućiti razvoj komunalnih preduzeća“,  izjavio je g. Edin Terzić, savjetnik u Federalnom ministarstvu okoliša i turzima.
Postizanje godišnjeg cilja Ekopaka  pozitivno su ocijenili i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

„Meni je posebno drago što smo zajedno prošli jednu značajnu etapu i sagledali određene probleme kako bi dalje bili u mogućnosti da izbjegnemo zamke i zajedno rješavali napore u oblasti zaštite životne sredine. Zahvaljujući Ministarstvu okoliša i turizma, ljudi svakodnevno pričaju i  izražavaju svoja mišljenja i prijedloge o tome kako unaprijediti životnu sredinu. Donošenjem zakonske regulative Fond za zaštitu okoliša FBiH, rezultiralo je unapređenjem standarda zaštite životne okoline. Preostalo je da Fond uvede sistem registra koji će nametati zakon svim poreskim obveznicima da ispunjavaju svoje obaveze i plaćaju naknade u slučaju da ne ispunjavaju uslove sistema upravljanja ambalažnim otpadom. I u narednom periodu nadamo se sve boljim rezultatima i još boljom saradnjom“, izjavio je g. Safet Harbinja, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
Na današnjoj konferenciji za medije premjerno je prikazan i promotivni kratki video koji demonstruje način poslovanja kompanije Ekopak.
***
O kompaniji Ekopak
Ekopak je neprofitna kompanija osnovana 2011. godine s ciljem da u ime svojih klijenata proizvođača ambalaže, uvoznika, punilaca, distributera i trgovaca, preuzme odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada u Federaciji BiH. Dobijanjem dozvole od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma 29.05.2012. godine postaje prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini. Rad kompanije je zasnovan na najboljim EU praksama iz ove oblasti, ali i na visokim standardima poslovanja, u skladu sa standardima osnivača.

Share
© 2024 Ekotim. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.
Tuesday the 21st.
Copyright 2012

©

Powered by Joomla! and Top rated online poker sites