Evropska sedmica za smanjenje otpada i ove godine u KS

Štampa
Kategorija: Otpad
Datum objavljivanja

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je službeni partner u realizaciji Evropske sedmice za smanjenje otpada (EWWR), a koja će se održati od 17 – 25. novembra 2012. godine. Na ovaj način se Bosna i Hercegovina kroz Kanton Sarajevo priključila mreži evropskih država koje tradicionalno provode različite aktivnosti radi smanjenja otpada. U našoj zemlji, će se tokom sljedeće sedmice kroz suradnju Ministarstva, drugih nivoa vlasti i nevladinih organizacija organizirati niz aktivnosti usmjerenih na smanjenje i prevenciju otpada.

Inače, Evropska sedmica za smanjenje otpada je projekt koji je već četiri godine podržan od strane Evropske komisije. Cilj projekta je jačanje svijesti o potrebi smanjenja otpada u evropskim državama, te promocija različitih aktivnosti usmjerenih na smanjenje otpada širom Evrope. Time bi se postigla trajna promjena svijesti stanovništva i njihove informisanosti o utjecaju otpada na klimatske promjene.
   
I BiH će tokom sljedeće sedmice kroz suradnju Ministarstva, drugih nivoa vlasti i nevladinih organizacija organizirati niz aktivnosti usmjerenih na:
•    sprečavanje proizvodnje otpada, uključujući i proces ponovne upotrebe ili produženog vijeka trajanja proizvoda;
•    smanjenje štetnog djelovanja otpada na okoliš i ljudsko zdravlje;
•    smanjenje sadržaja štetnih tvari u materijalima i proizvodima čime će se promovirati održive mjere smanjenja otpada i istaknuti utjecaji potrošnje na okoliš i na klimatske promjene.
Ovim putem, kao i uz pomoć medija koji će pratiti i reklamirati aktivnosti ovog projekta, najveći broj BH građana (zaposlenici, učenici, javnost itd.) moći će se  informisati o jednostavnim načinima koji se mogu primijeniti u svakodnevnom životu i time pridonijeti smanjenju količine otpada.

NVO „Iskra“ će akcijom „Nađi način da iskoristiš“ omogućiti da se 17. novembra u Domu Faletići i 24. novembra u Zavodu za zaštitu djece i omladine Pazarić, kao i prodajom napravljenih ponjava od reciklirane stare odjeće na području Starog grada u ulici Kundurdžiluk, prezentiraju načini bolje upotrebe čime se produžava život proizvoda i bačenog otpada.

Akciju „Izazovi smanjenja otpada – problemi i rješenja“ implementira NVO „EkoPro“ zajedno sa NVO „Ekotim“. Akcija „5R: smanji, upotrebi ponovo, recikliraj, obnovi, poštuj“ (reduce, reuse, recycle, renew, respect) održat će se 20. novembra u OŠ Aleksa Šantić i Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju, te 21. novembra u  Osmoj osnovnoj školi Amer Ćenanović.

NVO „Iskra znanja“ sa akcijom „Učini ga novim“ će 19. i 25. novembra pokazati kako se smanjuje višak otpada i objasniti metode za duži život proizvoda i manje otpada. Ova akcija je primjenljiva u svrhu edukacije djece / školaraca o sprečavanju nastanka otpada gdje će oko 100 učenika iz OŠ Grbavica 1, OŠ Kovačići i OŠ Čengic Vila 1 imati priliku da učestvuje u akcijama redukcije otpada i prikupljanju materijala kojeg će kasnije zajedno sa nastavnicima fizike, hemije i biologije iskoristiti u svrhe školskog pribora.
 
NVO „Genofond“ će 20. novembra prezentirati količinu skupljenog otpada koji se tokom protekla tri mjeseca svakodnevno skupljao od strane zaposlenika Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), te odlagao i reciklirao na određenoj lokaciji. Taj prikupljeni otpad će određene škole moći iskoristiti u kreativne svrhe.
 
NVO „JabihuEU“ će se pobrinuti da se svaki dan tokom sedmice na radiostanicama emituje džingl sa sloganom „Misli prije kupovine“. Ovaj slogan govori o održivoj konzumaciji i sprečavanju nastanka otpada.
 
Kampanjom „Zeleno poslovanje“ i akcijom „Za ljepši i čistiji grad“,  NVO „Mladi za mlade“  će 22. novembra prezentirati već urađenu prevenciju i redukciju otpada na radnim mjestima u četiri kompanije sa područja Općina Novi Grad i Novo Sarajevo. Ova akcija je lako prihvatljiva jer se radi o jednostavnim i učinkovitim metodama koje imaju motivirajuće djelovanje nakon što učesnici budu proglašeni kao ekološki osviještene firme.

NVO Altteatar će 23. novembra ispred šoping centra BBI održati predstavu pod nazivom „Sanjao sam sve je bijelo“,  ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni. Ukoliko ne, predstava će se igrati u pozorištu SARTR. Ova predstava naglašava problem neadekvatnog odlaganja otpada, te se poseban akcent stavlja na prevenciju nastanka otpada. Također sama po sebi predstavlja novi vid komunikacije i podizanja svijesti kod svih uzrasta građana.

NVO BNL će 24. novembra ispred BBI centra organizovati kviz o održivosti, reciklaži i prevenciji otpada sa nagradama za najbolje učesnike. Kviz je osmišljen kao sistem igre koji paralelno služi i u edukativne svrhe i lako je prihvatljiv kod svih uzrasta.

Koordinator aktivnosti na području Kantona Sarajevo je udruženje građana Centar za okolišno održivi razvoj (COOR):

Više informacija o Evropskoj sedmici za smanjenje otpada (EWWR) može se saznati ovdje

Kako je to bilo prošle godine pogledajte ovdje.

Share
© 2024 Ekotim. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.
Thursday the 22nd.
Copyright 2012

©

Powered by Joomla! and Top rated online poker sites