Učešće na radionici "Upravljanje otpadom na lokalnom nivou"

Štampa
Kategorija: Otpad
Datum objavljivanja

U periodu od 25. i 26. 09. 2012, te 27. i 28. 09. 2012. u Banjaluci i Sarajevu održane su radionice na temu "Upravljanje otpadom na lokalnom nivou u skladu sa zahtjevima EU", u organizaciji Regionalnog centra za okoliš, ured za BiH. Bila je to prilika da se sa evropskim ekspertima, te predstavnicima domaćih nadležnih institucija, općina, preduzeća i NVO-a razmjene iskustva i politike u oblasti upravljanja otpadom, iz perspektive približavanja EU.

 

Organizacija "Ekotim" je takođe imala priliku da predstavi svoje stavove na ovom seminaru. Našom prezentacijom ukazali smo na aktivnosti u ovoj oblasti, probleme prošlosti, sadašnjosti i izazove budućnosti. 

Ovom prilikom osvrnuli smo se na nedovoljnu brzinu donošenja podzakonskih akata u oblasti upravljanja otpadom, probleme kao što su pogrešan izbor lokacije za deponije u Konjicu, Jablanici ili Kreševu, probleme sa izborom lokacija za nove regionalne deponije, problem deponije u Krupcu (koja prijeti da zagadi izvore pitke vode za Sarajevo), te smo izrazili nezadovoljstvo uspostavom sistema odvojenog sakupljanja otpada u Sarajevu.

Bilo je zanimljivo čuti da se u Dizeldorfu, broj stanovnika povećava, dok se količine otpada smanjuju, a u našoj zemlji, ne postoje ekonomski instrumenti koji bi motivirali građane da smanjuju količine otpada.

Takođe, ukoliko nepropisno odlažete otpad i zagađujete grad, u Dizeldorfu možete dobiti kaznu od 50 € do zatvora, a u našoj zemlji malo ko da je kažnjen zbog razbacivanja otpada, a nadležnosti Eko-Redara ne podrazumjevaju naplatnu kazni na licu mjesta, nego je to sudska procedura koja u najčešćim slučajevima završava oslobađajućom presudom.

Nadamo se da će ova radionica donijeti i unaprijediti međuentitetsku saradnju i zajednička rješenja za nedostajuće provedbene propise, kao npr. Pravilnik o ambalažnom otpadu, te uz primjenu smanjiti količine nepropisno odloženog otpada.

Prezentacija Ekotim-a

Share
© 2024 Ekotim. Sva prava zadržana.
Joomla! je besplatan softver objavljen pod GNU General Public License.
Thursday the 22nd.
Copyright 2012

©

Powered by Joomla! and Top rated online poker sites